Skip Navigation View Sitemap

روبومتریک های خود باز شونده برای رزوه تراشی خارجی AKON Werkzeuge GmbH

کد کالا شرح رزوه
E-05000 RUBOMETRIC die head DS 5/16" شفت Ø 16 mm M2 - M8
E-05001 RUBOMETRIC die head D 9/16" شفت Ø 26 mm M4 - M14
E-05002 RUBOMETRIC die head D 3/4" شفت Ø 40 mm M6 - M20
E-05003 RUBOMETRIC die head D 1" شفت Ø 40 mm M8 - M24
Self-opening die heads

روبومتریک های خود باز شونده تیپ د

روبومتریک های خود باز شونده تیپ د قابل استفاده بر روی انواع ماشینهای تراش می باشند وبرای رزوه تراشی خارجی انواع رزوه راست وچپگرد درطول دلخواه و بر روی انواع مواد طراحی شده اند از آنجا که روبومتریک های تیپ د مطابق با سیستم گئومتریک تولید می شوند چیسرهای انها قابل استفاده بر روی کلگی های مشابه ازجمله افم تیپ گ , گئومتریک تیپ د,... وبالعکس می باشند

Self-opening die heads

مزیت روبومتریکها

ویژگی بازشوندگی روبومتریک ها نیاز به چرخش در جهت معکوس (هرزگرد) پس ازاتمام رزوه کاری را برطرف میکند و در نتیجه در زمان بگونه ای قابل توجهی صرفه جویی خواهد شد امکان تنظیم روبومتریک ها برای رزوه کاری در ابعاد کوچکتر یا بزرگتر باچیسرهای یکسان وجود دارد امکان تنظیم دقیق و آسان روبومتریکها برای رزوه کاری با تولرانس ریز وجود دارد با روبومتریک ایجاد رزوه با کیفیت بالا و با گام از ۲ میلیمتر و بر روی مواد سخت میسر خواهد بود

لطفآ برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

Product video: Rubometric self-opening die heads

Product video: Rubometric Adjust the die head

AKON Werkzeuge GmbH - Logo
Back to top